EduTubePlus

EduTubePlus Projektikuvaus

EduTubePlus-projekti pyrkii kehittämään eurooppalaisen monikielisen ja yhdistetyn videopalvelun kouluille. Palvelussa yhdistyvät merkittävien eurooppalaisten opetusalan TV- ja videotuottajien tuottamat tuhannet erikieliset videoleikkeet ja työkalut, joiden avulla opettajat ja kouluttajat voivat kartuttaa videokirjastoa käyttäjien tuottamilla videoleikkeillä. EduTubePlus mahdollistaa käyttäjilleen videoihin perustuvien oppimistilanteiden ja oppituntien kehittämisen, kääntämisen ja jakamisen, materiaalin hakemisen palvelusta omiin kansallisiin opetussuunnitelmiinsa liittyvillä hakusanoilla, ja videoiden käyttämisen pedagogisesti mielekkäällä tavalla luokkahuoneissa.

EduTubePlus syntyy sopeuttamalla ja laajentamalla tehokkaasti jo olemassaolevia digitaalisia oppimisalan videoresursseja ja -palveluita, ja integroimalla niitä vahvoihin teknisiin ratkaisuihin, pedagogiseen osaamiseen, hyviin käytänteisiin ja menestystarinoihin.

Internetissä toimiva eurooppalainen monikielinen videokirjasto, jossa on aluksi n. 5.400 opetussuunnitelmiin pohjautuvaa leikettä, kootaan projektin yhteistyökumppanien toimittamista, jo olemassaolevista opetusresursseista. Näistä valitaan tarkkaan määritellyn valintastrategian mukaan erilaisia ydinkäsitteitä koskevat videoleikkeet, jotka sopivat käytettäviksi luokkahuoneissa.

France5/lesite.tv:n ylläpitämää video-on-demand -alustaa laajennetaan mahdollistamaan käyttäjien tuottamien videoleikkeiden siirto alustalle, siellä olevien leikkeiden muokkaaminen, ja tehokkaat hakutoiminnot, jotka perustuvat opetussuunnitelma-aiheisten käsitteiden monikieliseen ontologiaan. Niiden avulla opettajat ja oppilaat pystyvät navigoimaan palvelussa ja löytämään äidinkielellään monikulttuurisia resursseja käyttäen kyseisen maan kansalliseen opetussuunnitelmaan liittyviä hakukäsitteitä. Palvelun hakukapasiteettia parannetaan entisestään yhdistämällä siihen (RAI Educational) graafinen käyttöliittymä, jota käytetään resurssien organisointiin ja tiedonhakuun sen perusteella milloin ja missä keskusteluaiheet ovat esiintyneet.

Yhdistämällä palveluun internetissä toimiva oppimistilanteiden suunnittelutyökalu rohkaistaan opettajia kehittämään ja jakamaan videoperusteisia oppimistilanteita ja –aktiviteetteja. Apunaan he voivat käyttää palvelun ehdottamia muokattavia malleja tai muokaten jo olemassa olevia malleja, jotka perustuvat vankkaan videoperustaisen ja aktiivisen oppimisen pedagogiseen viitekehykseen.

EduTubePlus-palvelun videoleikekirjastoon (AeL LCMS) yhdistetyn oppimissisältöjen hallintajärjestelmän tuella opettajat pystyvät myös kehittämään ja jakamaan online-oppitunteja, joissa yhdistyvät monenlaiset oppimistavoitteet.

EduTubePlus-palvelua vahvistaa entisestään käännöspalvelu, jonka avulla voidaan lokalisoida videoleikkeiden tekstitykset ja oppimistilanteet.

EduTubePlus-palvelu on saatavilla osoitteessa http://www.edutubeplus.eu. Projektin myötä n. 50 eurooppalaista koulua tulee käyttämään ja arvioimaan palvelun toimivuutta aidoissa luokkahuonetilanteissa, muodostaen aktiivisen opetusyhteisön ja tuottaen arvokasta palautetta.

Tämänkaltainen yhdistetty eurooppalainen videoperusteinen internetissä toimiva palvelu kehittää samanaikaisesti myös uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä opetusalan TV- ja videomarkkinoille että kouluille suunnattujen internetpalveluiden markkinoille.

EduTubePlus-projekti saa rahoitusta eContentPlus-ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä digitaalisen sisällön saavutettavuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä Euroopassa. Tämä 2,5-vuotinen projekti alkoi syyskuussa 2008 ja päättyy helmikuussa 2011.

EduTubePlus-yhtymä koostuu 17 eurooppalaisesta organisaatiosta ja yhtiöstä: RACTI (Kreikka, projektin koordinoija), France5/Lesite.tv (Ranska), Hellenic Ministry of Education/Educational RadioTelevision (Kreikka), UNED (Espanja), Companhia de Ideias Anonimas (Portugali), RAI  Radiotelevisione Italiana/RAI Educational (Italia), EDUCATION HIGHWAY (Itävalta), EduCentrum (Belgia), Klett (Saksa), The University of HULL/Institute For Learning (Iso-Britannia), MENON Network (Belgia), SIVECO (Romania), CEDETEL (Espanja), ATiT (Belgia), The University of Jyväskylä (Suomi), Fondazione Maddalena Di Canossa (Italia) ja SZÁMALK (Unkari).